Bærekraftige løsninger

Dataflex er leder i sin bransje når det gjelder satsing på bærekraft. Sammen med Dataflex bygger EVOline her i Norge innsatsen rundt tre viktige miljøprogrammer:

Livssyklusanalyse  –  Ecosheets  –  Returprogram

Last ned Dataflex’ Sustainability Report her

Livssyklusanalyse (LSA)

Med LSA kan vi beregne både miljøpåvirkningen av hele livssyklusen til et produkt, fra råstoffutvinning til sluttdeponering, og de eksakte kildene til påvirkningen. Dette gjør at vi direkte kan sammenligne virkningen av ulike aktiviteter og bestemme hvor det er smartest å fokusere vår innsats.

Ecosheets

Ecosheets er utarbeidet for alle våre produkter og ligger til nedlasting på våre nettsider. Disse gir en tydelig oversikt over produktets miljøpåvirkning, noe som betyr at du kan ta informerte valg. For et økende antall produkter, tilbyr vi også full Miljøproduktdeklarasjon (EPD), ideelt for kunder som trenger en mer omfattende analyse av produktets miljøpåvirkning.

Returprogram

Dataflex Return Program er enkelt:
Kunden lover å returnere et produkt de ikke lenger trenger, og vi sikrer at det er riktig resirkulert. Omtrent 95% av miljøbelastningen av våre produkter er fra råstoff og behandling av brukte materialer. Så gjenvinning av disse materialene vil redusere denne effekten betydelig.